Trysil i tall

Flere innbyggere. Flere turister. Flere gjestedøgn. Trysil er i vekst på mange fronter, og den positive utviklingen ser bare ut til å fortsette. Framtida er lys. Her er noen nøkkeltall for utviklingen i Trysil, som kommune og helårs turistdestinasjon:

6 608 innbyggere i Trysil kommune pr. andre kvartal 2019

6 608 innbyggere i Trysil kommune pr. andre kvartal 2019 – en befolkningsvekst siden 2016 på 1,3% 

Innbyggertakket i Trysil vokser til mellom 30 000 og 50 000 i høysesongen vinterstid

Innbyggertakket i Trysil vokser til mellom 30 000 og 50 000 i høysesongen vinterstid.

Trysil er en av Norges største hyttekommuner, med 6701 fritidsboliger – en økning siden 2011 på 11%

Trysil er en av Norges største hyttekommuner, med 6701 fritidsboliger – en økning siden 2011 på 11% 

Trysil er på topp i Norge

Trysil er på topp i Norge når det gjelder omsetning av fritidsboliger og kjøpesum på disse, i følge tall for 2018. 

Trysil er Norges største alpin-destinasjon

Trysil er Norges største alpindestinasjon – med til sammen 78 km alpinløyper fordelt på 69 ulike bakker som betjenes av 31 skiheiser.

I løpet av de fire siste årene er det satset 25 mill på å utvikle Trysils beste sommerprodukt; stisykling.

I løpet av de fire siste årene er det satset 25 millpå å utvikle Trysils beste sommerprodukt; stisykling.

Det jobbes nå med å skaffe 25 millioner kroner til for å videreutvikle konseptet framover, for ytterligere å styrke Trysils posisjon sommerstid og dermed gjøre kommunen enda mer attraktiv som helårs turistdestinasjon. Primærmålgruppa er aktive barnefamilier.

90% av gjestene som kommer til Trysil er fra Danmark (37%), Norge (35%) og Sverige (19%). Deretter følger Nederland, Tyskland og England.

90% av gjestene som kommer til Trysil er fra Danmark (37%), Norge (35%) og Sverige (19%). Deretter følger Nederland, Tyskland og England. 

Flyplass 40 minutter fra Trysil

I desember 2019 åpnet den nye flyplassen Scandinavian Mountain Airport i Sälen, rett på andre siden av svenskegrensen – 40 minutter fra Trysil.