BookTrysilToppbanner1117 ver2

krystaller

Vinter i Trysil

De gode minnene og vinteropplevelsene skapes i Trysil!

Her finner du konkurransereglene til årets store vinterkonkurranse.

 

Konkurranseregler:

Ansatte i bookTrysilonline/Trysil Skishop, sponsorer og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne i bookTrysilonline sin store vinterkonkurranse. 

Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte gi samtykke til at vinneren kan motta premien. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

Vinnerens navn og bilde, kan brukes i markedsføring av bookTrysilonline på nett eller andre kanaler. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk.

bookTrysilonline er ikke ansvarlig for reiseforsikring ved reisepremier, og vinneren reiser på eget ansvar. Det påligger vinneren(e) selv å tegne relevant reiseforsikring for premiereisen dersom vinneren(e) ønsker å være forsikret.

bookTrysilonline forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

  1. Premier som ikke er hentet, eller som er returnert til bookTrysilonline, tilfaller bookTrysilonline etter tre måneder regnet fra den dato premien er vunnet.
  2. Ved deltakelse i konkurranser hos bookTrysilonline, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger bookTrysilonline kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. bookTrysilonline forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.