BookTrysilToppbanner1117 ver2

I vår online booking finner du hva vi har tilgjengelig på ulike byttedager. Vi opererer fast med seks ulike perioder gjennom hele vintersesongen:

Lørdag-Lørdag
Søndag-Søndag
Søndag-Fredag
Søndag-Torsdag
Fredag-Søndag
Torsdag-Søndag

I tillegg til dette har vi andre byttedager i jul, nyttår, uke 1 og påsken.

Jul (uke 51)

Mandag-mandag
Torsdag-torsdag
Torsdag-mandag

Nyttår (uke 52)

Mandag-mandag
Mandag-søndag
Mandag-torsdag
Torsdag-mandag

Uke 1

Mandag-søndag
Mandag-lørdag
Mandag-fredag
Mandag-torsdag

Uka før påske (uke 13)

Lørdag-søndag

Påsken (uke 14)

Søndag-onsdag
Lørdag-onsdag
Onsag-søndag

Uka etter påske (uke 15)

Mandag-søndag
Mandag-fredag
Mandag-torsdag

I kalenderen vår i online booking vil du alltid få opp de ankomst- og avreisedager som er mulige. Har du forespørsel på perioder som ikke er bookbare i vår online booking er det bare å ta kontakt med oss, her kan vi sammen finne andre løsninger.