Andre områder

Under andre områder finner du overnattingsmuligheter andre steder. Eksempelvis Room 726 og 728 som er vårt helt unike konsept for de som ønsker en ny overnattingsopplevelse.

Under andre områder finner du overnattingsmuligheter andre steder. Eksempelvis Room 726 og 728 som er vårt helt unike konsept for de som ønsker en ny overnattingsopplevelse.

Room 728

Room 726

Room 726

Room 726