Viktig informasjon om booking og coronavirus-situasjonen

Viktig informasjon booking og coronavirus-situasjonen

Informasjon om Corona-viruset:

Den situasjonen Norge opplever nå er ny for alle. Det har derfor oppstått en rekke problemstillinger som må avklares. bookTrysilonline arbeider intenst for å finne en god løsning for alle berørte gjester og kunder, men ber om forståelse for at det nå kan ta litt tid før alle problemstillinger er avklart.

Fremtidige bookinger/ankomster:

Fra den 12.03.2020 har regjeringen løpende fattet flere vedtak og gitt generelle anbefalinger som innebærer kraftige restriksjoner

for flere virksomheter og for privatpersoner i Norge. Fra den 16.03.2020 gjelder følgende i Trysil kommune:

  • All kommersiell overnatting er stengt ned.
  • Skianlegget Trysilfjellet er stengt ned for resten av sesongen.

Disse tiltakene gjelder for Trysil kommune foreløpig fram til 26.03.2020, men vil sannsynligvis bli forlenget. De tiltakene som er iverksatt er hjemlet i smittevernloven.

Vi ber om at alle som har bookinger med ankomst etter 26.03.2020 avventer situasjonen. Dette fordi det raskt skjer endringer.

Det er pr nå mange ubesvarte spørsmål som det er behov for å få avklart. I første rekke gjelder dette spørsmål knyttet til av- og ombestillinger.

Skiutleie:

Vår skiutleie er nå stengt.

Kundeservice:

bookTrysilonline har som alle andre bedrifter stor pågang fra kunder. Det kan derfor ta tid før man kommer igjennom på telefon eller får svar på mail, men vi gjør vårt ytterste for så raskt som mulig ta kontakt med de som er berørt av den situasjonen som har oppstått.

For mer informasjon, se Helse NorgeUDFHI

Denne siden oppdateres forløpende med den informasjon bookTrysilonline til enhver tid måtte ha