100% fornøydgaranti

Denne garantien sikrer deg at hytta/leiligheten holder den standarden som vi skriftlig meddeler deg på mail eller på våre egne nettsider.

Videre at dersom feil på hytte skulle oppstå, skal dette være rettet innen 24 timer. Alternativt skal du som vår gjest ha fått tilbud om en ny hytte eller leilighet.

bookTrysilonline er det eneste bookingselskapet i Trysil med 100% fornøydgaranti!

Jan Terje Ås, daglig leder i bookTrysilonline
bookTrysilonline har 100 prosent fornøydgaranti