Reisevilkår

Bestillingsvilkår bookTrysilonline AS

Bestillingsvilkårene gjelder for bookTrysilonline AS NO-2420 Trysil, org.nr 997616774, telefon (+47) 33 33 83 83 som ansvarlig utleier. Vilkårene gjelder mellom bookTrysilonline AS, heretter kalt utleier, og den som står ansvarlig for leie av boenhet hos bookTrysilonline og deres reisefølge, heretter kalt leietaker.

Avtalen gjelder leie av boenhet og tilleggsprodukter hos bookTrysilonline:

Utleiers ansvar

Utleier har følgende ansvar overfor gjesten:

 • Sørge for at leietaker får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling, samt nødvendig informasjon.
 • At boenheten stemmer overens med den beskrivelse som er oppgitt før bestilling.
 • At leietaker mottar de tjenester som er bestilt.
 • Utleier tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil i brosjyrer, prislister og på egen hjemmeside.

Leietakers ansvar

Bestillingen

Det er leietakers ansvar å kontrollere bestillingen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte.

Aldersgrenser

Leietaker må være 20 år, og ansvarlig for boenheten under oppholdet. I periodene nyttår, påske og Trysilsmellen må samtlige i reisefølget være fylt 20 år og ansvarlig må være fylt 23 år ved booking. Også her må ansvarlig på hytta være tilstede under oppholdet. Alle gjester skal legitimere og registrere seg i resepsjonen ved innsjekk.

Det er et krav at aldersgrensen er oppfylt. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, vil gjesten som ikke oppfyller kravet bli avvist og får ikke sjekke inn. Innbetalt beløp for oppholdet refunderes da ikke. For organiserte grupper og familier kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale med utleier.

I forbindelse med nyttår og påske har boanlegget Trysil Alpin en aldersgrense på 30 år, og depositumskrav. For barnefamilier gjøres det unntak fra ovennevnte regler.

Etter utleiers vurdering vil det også kunne bli krevd en egen avtale når det finnes grunn til det. I disse tilfellene vil det bli krevd et depositum på kr. 2000,- pr person.

Ankomst/opphold

 • Leietaker plikter å følge husregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, boenhet og annet.
 • Boenhet må kun bebos av det kontraktfestede antall personer. Dersom dette er endret fra bestillingstidspunktet skal dette opplyses så tidlig som mulig og senest ved innsjekk i resepsjonen.
 • Leietaker kan bli avkrevd legitimasjon både ved innsjekk og under oppholdet dersom situasjonen tilsier det.
 • Egne musikkanlegg/lydanlegg er forbudt på alle boenheter.
 • Støy på boenheten som er til sjenanse vil bli påtalt. Det skal være ro i og rundt boenheten mellom kl. 23.00 og 07.00. Tas påtalen ikke til følge, vil utkastelse bli foretatt umiddelbart. Leiebeløpet refunderes da ikke.
 • Utleier påberoper seg retten til å sjekke enheter ved mistanke om ødeleggelser uten å informere leietaker på forhånd.
 • Det er røykeforbud på alle boenheter. Overtredelse medfører en renholdsavgift fra NOK 5.000,-

Støy på fritidsenheten – Medfører skriftlig advarsel, samt et gebyr på 2000,- fra vaktselskapet. Manglende overholdelse vil i tillegg medføre utkastelse.

Avreise

 • Ved avreise skal boenheten være ryddet og rengjort i henhold til punktene for grovrengjøring. Se oppslag i boenhet. Bestilt/obligatorisk rengjøring omfatter ikke disse punktene. Ikke utført grovrengjøring vil bli fakturert i henhold til timeforbruk.
 • Ved ødelagt/manglende inventar/utstyr vil erstatning blir krevd ved avreise eller etterfakturert.
 • Samtlige nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Hvis det ikke skjer, debiteres en avgift fra NOK 5.000,- for bytte av låser.

Bestilling og betaling

Bestillingen og kontraktens vilkår bekreftes ved at leiebeløpe betales samme dag. Avbestilling skal varsles pr mail. Gjest kan avbooke med full refusjon innen 30 dager etter booking er gjennomført, med mindre det er under 60 dager til ankomst. Beløpet betales og eventuelt refunderes i Norske kroner. (Det kan oppstå differanse i valutakurser) Bestillingen kan annulleres dersom sluttbetalingen ikke er utleier i hende innen påminnelsens forfallsdato. Avbestilling må gjøres pr mail, booking@booktrysilonline.com

Gebyrer ved betaling

Ved betaling fra utlandet skal leietaker betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Utleier skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelse i NOK.

Avbestillings- og endringsforsikring

Forsikring kan bestilles sammen med oppholdet, og må betales sammen med første innbetaling for å være gyldig. Denne forsikringen gjelder for både avbestilling og/eller endring av bestillingen.

Vilkår ved innbetalt avbestillings- og endringsforsikring

Avbestiller leietaker oppholdet tidligere enn 60 dager før ankomst, refunderes forskuddsbetalingen minus ett ekspedisjonsgebyr på NOK 250,- per enhet. Ved avbestilling senere enn 60 dager før ankomst, beholder utleier forskuddsinnbetalingen i sin helhet, om ikke vilkårene for forsikringen er oppfylt. Forsikringen gjelder om leietaker, ektefelle/barn/søsken/foreldre eller samboer rammes av sykdom, alvorlig ulykkestilfelle eller dødsfall. Legeerklæring må oversendes utleier straks. Under forutsetning av at ovennevnte betingelser oppfylles, vil hele det innbetalte beløpet refunderes, med fradrag av ekspedisjonsgebyret. Forsikringen refunderes ikke.

Leietaker kan endre sin bestilling, herunder periode og type boenhet, dersom endringen gjøres tidligere enn 30 dager før ankomst. Dersom leietaker bestiller en dyrere boenhet, betaler leietaker mellomlegget mellom ny og opprinnelig pris. Endring i bestilling forutsetter ledig kapasitet. Avbestillinger må skje skriftlig til: booking@booktrysilonline.com

Vilkår uten avbestillings- og endringsforsikring:

Uten forsikringen beholder utleier hele forskuddsinnbetalingen. Ønsker leietaker å endre sin bestilling uten forsikring, her under endring av uke eller endre til en mindre boenhet kan dette gjøres mot et gebyr på NOK 250. Ved endring til større boenhet kommer NOK 250 i tillegg til mellomlegg. Dette må gjøres innen 60 dager før ankomst.

Snøgaranti

Trysilfjellets snøgaranti gjelder fra den 16. desember 2023 frem til sesongslutt vårvinteren 2024. 

Vi garanterer minimum 20 km preparerte bakker og 620 høydemeter. 

Priser

De avtalte priser er bindende for både utleier og leietaker. Utleier forbeholder seg imidlertid retten til å øke prisene som følge av økte kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor utleiers kontroll.

Forbehold

Utleier står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll. (Med unntak av det som står omtalt i punktet «snøgaranti» ovenfor).

Klage

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet, innen rimelig tid, og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

Depositum

Ved innsjekk forbeholder utleier seg retten til å ta et depositum.  Depositumet skal sikre mot hærverk og lignende.

Innsjekk- og utsjekkstider

Innsjekk er fra kl. 17.00 og utsjekk er innen kl. 11.00 på alle våre enheter. Forsinket utsjekk vil medføre et gebyr på NOK 500 per påbegynte time. På noen av våre enheter selges tidlig innsjekk og sen utsjekk som en tilleggsytelse. Tidlig innsjekk og sen utsjekk er kl. 14.00. Nøkkel hentes og leveres i utleiers resepsjon.

Tvister

Leietaker bes å henvende seg til utleier dersom det er noe å utsette på bestilt opphold. Dersom leietaker og utleier ikke klarer å komme til enighet, skal en eventuell tvist behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendomsverneting gjelde.

Force majeuer

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, for eksempel streik, brann, naturkatastrofer, som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Personvern

Ved bekreftelse av bestilling samtykker gjesten i at personopplysninger kan behandles av utleier. Dette er nødvendig for at utleier skal kunne komme i kontakt med leietaker i forbindelse med oppholdet samt annen gjesteadministrasjon. Opplysningene kan også brukes til å informere om reiserelaterte tilbud og gjesteundersøkelse.

Annet

 • I losjiprisen inngår ikke: ved, toalettpapir, barnestol eller barneseng, om ikke annet er oppgitt.
 • Ved ettersending av gjenglemte gjenstander, tilkommer et gebyr på NOK 500,- + porto/emballasje. Ikke avhentet hittegods vil bli kastet 3 måneder etter avreise.
 • Gebyr for å medbringe husdyr er NOK 550,-.

Vi i bookTrysilonline ser frem til å ønske dere som gjester velkommen. Vi ønsker dere velkommen til Trysil!