Vedlikehold, renhold og vaktmestertjenester

Nærmere 30 personer er engasjert av bookTrysilonline gjennom selskapet BTO Service til renhold og vaktmestertjenester gjennom vintersesongen.

Bilde av BTO Service, Trysil

Med to faste ansatte håndverkere på heltid, som tar på seg ulike snekker- og andre vedlikeholdsoppdrag gjennom hele sommeren, har BTO Service blitt en levedyktig helårsbedrift.

– I tillegg til å utføre rene vaktmestertjenester gjennom hele vinteren, tar vi også på oss en del andre snekkeroppdrag og vedlikeholdsoppdrag for andre, spesielt i sommerhalvåret når kapasiteten er størst for den type arbeid, forteller vaktmesterleder Lars Martinsen i BTO Service.

– Det kan dreie seg om alt fra helt enkle vedlikeholdsoppdrag til større snekkerjobber i nærområdet.

Bra med oppdrag

Etter snart et par års drift konstaterer Martinsen at satsingen har vært vellykket.

– Vi har bra med oppdrag. Hovedtyngden er knyttet til jobber med hytter i fjellet, men vi har også hatt andre oppdrag for eksterne oppdragsgivere. Vi har en filosofi om at vi skal være et fleksibelt firma, derfor spiller det ingen rolle hvor oppdraget er, om det er i fjellet eller andre steder i Trysil. Vi er også fleksible i forhold til typen oppdrag. Poenget er å fylle ut den ledige kapasiteten vi måtte ha utenom skisesongen. Og ikke minst gi god service og få fornøyde kunder.

– Om vinteren har vi jo nok å gjøre uansett. Daglig leder Jan Terje Ås i bookTrysilonline legger til: – Vi har flinke folk ved roret, og er godt i gang med å rette oss inn mot nye markeder og nye kundegrupper på områder der vi ser det er behov, og muligheter for oss til å kapre markedsandeler.

Bilde av BTO Service, Trysil
BTO Service holder Trysil rent

Fra snørydding til snekkeroppdrag

Gjennom BTO Service tilbyr bookTrysilonline nå alt fra snøbrøyting og strøing til snekkeroppdrag. Målgruppa er både hyttefolk og fastboende i Trysil.

– Vi ser at stadig flere etterspør hele spekteret av disse tjenestene, sier daglig leder Jan Terje Ås i bookTrysilonline.

– Vi tilbyr enkle oppdrag til en fast månedspris om kunden ønsker det, og det er vi alene om i Trysil. Vi ønsker å yte god service med et forutsigbart kostnadsbilde for våre kunder.

Ås mener BTO Service utfyller markedet ved å ta på seg de mindre snekker- og vedlikeholdsjobbene som de større entreprenørene ikke har tid til.

– Vi spinner videre på de erfaringene vi har fra driften i bookTrysilonline. Med BTO Service er vi i stand til å tilby det samme som vi allerede gjør på 150 hytter i Trysil hver dag gjennom hele vinteren, for enda flere og gjennom hele året.

Holder Trysil rent

BTO Service har utviklet og forbedret tilbudet og tjenestene innenfor renhold, og jobber hardt for å holde Trysil rent.

– Vi har mange oppdrag både når det gjelder storvask og ukentlig renhold til fastpris, forteller daglig leder Jan Terje Ås i bookTrysilonline.

Det er flere om beinet i dette markedet i Trysil, men Ås har klokkertro på konseptet til BTO Service.

– Så langt tyder det på at vi har truffet godt. Det er en del som leier ut hytta si sjøl, der vi er hyret inn for å stå for vasken. Det er nemlig ikke nødvendig å leie ut gjennom oss for at vi skal ta renholdet. Vi kan ta oppdraget likevel, og tilbyr forutsigbarhet gjennom ukentlig renhold til fastpris, påpeker Ås. Også på storvask er det mulig å få fastpris.

BTO service annonse, vaktmester og renholdstjenester i Trysil