Betingelser skileie

Bestillingsvilkår bookTrysilonline AS

Bestillingsvilkårene gjelder for bookTrysilonline AS NO-2420 Trysil, org.nr 997616774, telefon (+47) 33 33 83 83 som ansvarlig utleier. Vilkårene gjelder mellom bookTrysilonline AS, heretter kalt utleier, og den som står ansvarlig for leie.

Avtale om leie av alpin- og snowboardutstyr hos bookTrysilonline

 1. Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie utstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr.
 2. All betaling skjer på forskudd. Tilbakebetaling av leiebeløpet gjøres kun ved sykdom mot legeerklæring.
 3. Alpinutstyr kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer de! Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.
 4. a) Utstyr skal kun benyttes i merkede og preparerte løyper. Skade på utstyr ved annen bruk må erstattes.
 5. b) Leietaker vil være ansvarlig for vesentlig skade på utstyr, eks. større sår i sålen.
 6. Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.
 7. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson for utstyr.
 8. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre der foreligger skriftlig legeerklæring.
 9. Utstyret skal returneres til utleier når leieperioden er slutt.
 10. Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.
 11. Leietager er kjent med at bindingene på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger
 12. Forsikring kan kjøpes, dette må senest kjøpes ved uthenting av utstyr, videre ved skade påløper det en egenandel.